Про нас

Гаї-Розтоцьке родовище вапняків розташоване за 2 км. на північний схід від села Гаї-Розтоцькі Зборівського району Тернопільської області.
Розробка кар’єру Гаї-Розтоцького родовища почалася в 1978 році.
Асфальтована дорога Тернопіль – Почаїв розташована за 0,5 км. від кар’єру. ТОВ «Гаї Розтоцькі Будівельні Матеріали» зареєстроване на Укрзалізниці та має присвоєний семизначний залізничний код по вузловій станції Тернопіль. Орендується вантажний майданчик по загрузці щебня у залізничні вагони.
На даний час родовище розробляється трьома видобувними уступами і одним розкривним. Продуктивність кар’єру 60 тис.м³ в щільному тілі.
Розрихлення проводиться за допомогою буровибухових робіт методом свердловинних зарядів. Навантаження розрихленої маси ведеться екскаваторами ЕКГ-5А та Е-2503 в автосамоскиди БелАЗ.
Розкривні роботи проводяться бульдозером ДЗ-110В. Порода транспортується в тимчасові відвали для використання при рекультивації. Чорнозем зберігається окремо.
Геологічна будова родовища оприділяє його місцезнаходження в межах кулисоподібних гряд Товтрового кряжу і відноситься до тортонських онкоїдних масивів.

 

п/п

Геологічний розріз родовища

Середня товщина шару

1.

Грунтово-родючий шар – гумусований суглинок з коренями рослин

0,3м

2.

Суглинок від палево-жовтого до жовто-бурого, щільний

1,5м

3.

Вапняк органогенний, щільний, сірий

0,1м

4.

Глина сіро-бура, бура, зелено-бура, щільна, пластична з уламками вапняку

1,4м

5.

Вапняк рифовий літотамнієвий від світло-сірого до жовтого і коричнево-сірого, кристалічний, міцний з прошарками рихлого

25,6м

6.

Вапняк органогенно-уламочний, світло-сірий, сірий, жовто-сірий, щільний з прошарками рихлого

2,4м

7.

Вапняк мергелоподібний, білий, світло-сірий, щільний, горизонтального шару тріщиноватий

до 28м

 

Корисні копалини представлені рифовими і органогенно-уламочними вапняками, товщиною в середньому 26,2м. Рифові вапняки складають 96,2% від загального корисного шару в контурах підрахунку запасів, 3,8% складають органогенно-уламочні.
Гідрогеологічні умови родовища сприятливі. Підземні води відмічались на глибині 47,69 метрів, нижче меж підрахунку запасів (+25м). Обводнення кар’єру передбачається тільки за рахунок атмосферних опадів.
Якість корисних копалин визначались згідно каменю для будівницва і ГОСТ 23845-86 на щебінь з природного каменю для будівництва і ГОСТ 23845-86 “Породи гірничі скелясті для виробництва щебеню для будівельних робіт”.

                        

Результати фізико- механічних випробовувань:

п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниці виміру

Кількість

1.

Об’ємна вага

г/см3

2,18 – 2,58

2.

Питома вага

г/см3

2,62 – 2,74

3.

Водопоглинання

%

0,81 – 5,06

4.

Пористість

%

3,0 – 18,6

5.

Механічна міцність в водонасиченому стані

кг/см2

122 – 654

6.

Марка щебеню :– по дробистості

400

– по зносу в полочному барабані

1

– по удару

У-40” “У-75”

7.

Морозрстійкість

МрЗ – 25