Вапно

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ВЗАЄМОВИГІДНА СПІВПРАЦЯ ПІДПРИЄМСТВ
ПП «ГРБМ» – ТОВ «НОКС»

Пропонуємо продукцію власного виробництва за наступними цінами в залежності
від системи оподаткування покупця

ПП «ГРБМ», зПДВ

 

ТОВ «НОКС», єдиний податок (5%)

Ціна за 1 тонну в грн.

Ціна за 1 тонну в грн.

При замовленні до

ВАПНО ГАШЕНЕ (ВАЛОМ) При замовленні до      1300,00
10т 1500,00   10 т  
Від 10 тонн      1300,00   Від 10 тонн     1100,00
ПП «ГРБМ»,  

ТОВ «НОКС»,

зПДВ  

єдиний податок (5%)

   

Ціна за 1 тонну в грн.

ВАПНО ГАШЕНЕ

Ціна за 1 тонну в грн.

При замовленні до    1650,00 ФАСОВАНЕ (50 КГ) При замовленні до    1600,00
10 т     10 т  
         
Від 10 тонн    1550,00   Від 10 тонн    1300,00
ПП «ГРБМ»,  

ТОВ «НОКС»,

зПДВ  

єдиний податок (5%)

Ціна за 1 тонну в грн.

ВАПНО

Ціна за 1 тонну в грн.

 

ГАШЕНЕ

   
При замовленні до    1 800,00 ФАСОВАНЕ (25 КГ)  

При замовленні до

 

1 700,00

10 т     10т  
Від 10 тонн    1 600,00   Від 10 тонн

   1 400,00

Ціни уточнюйте за телефоном: +38 098 574 53 34

 

Вказані ціни дійсні за умови самовивозу зі складу готової продукції кар’єру Гаї-Розтоцького родовища.

Вапно – універсальний матеріал, який широко використовується у різних галузях промисловості та народного господарства (будівництво, будівельні матеріали, металургія, сільське господарство, очищення води, охорона середовища та ін.). Потреба у даному продукті постійно збільшується. Саме тому ТОВ «НОКС» розпочало виробництво вапна.

Процес випалу на виробництві ТОВ «НОКС» здійснюють у вертикальних шахтних печах, облицьованих зсередини вогнетривкою цеглою, при температурі 1000–1200Сº. Шихту, тобто суміш вапняку і антрациту, завантажують у піч через верхній отвір. Куски вапняку і антрациту роблять такими, щоб їх діаметр був приблизно 10 см. Тоді повітря і гази легко проходять крізь шихту, і вапняк розкладається рівномірно по всій масі. Гарячі гази, що виникають при горінні палива і розкладі вапняку, піднімаючись вгору, поступово охолоджуються, нагріваючи шихту. Палене вапно опускається в нижню частину печі, де охолоджується повітрям, що подається знизу.

У будівництві використовують гашене вапно. З цією метою негашене вапно обробляють водою. При цьому пористі куски негашеного вапна втягують воду і реагують з нею з виділенням значної кількості тепла. Внаслідок цього частина води випаровується, а негашене вапно перетворюється у пухку масу гашеного вапна, яку називають пушонкою. При надлишку води гашене вапно утворюється у вигляді тіста. У будівництві гашене вапно змішують з 3-4 частинами піску і додають таку кількість води, щоб утворилася кашкоподібна маса. Цю масу називають вапняним розчином і вживають для зв’язування цегли при будуванні цегляних стін і як штукатурку. До вапняного розчину, що йде для зв’язування цегли і зовнішньої штукатурки, інколи додають цемент, а до внутрішньої штукатурки – гіпс. Зв’язуючі властивості гашеного вапна основуються на тому, що гашене вапно поступово кристалізується і, реагуючи з вуглекислим газом повітря, перетворюється в тверду каменеподібну масу.

Основні характеристики вапна – очищувальні властивості, а саме: нейтралізація кислоти навколишнього середовища, створення нерозчинних з’єднань із більшістю хімічних речовин, стабілізація осаду поглинанням води з різних шарів, знищення бактерій, воно підходить для очищення води, для зменшення твердості води.

Екологічне значення вапна, однак, було виявлено у недавньому минулому, коли широка громадськість усвідомила необхідність охорони навколишнього середовища. Можна сказати, що вапно є матеріал, який виходить від природи, дуже корисний для збереження природи й повернення до природи. У наш час більш ніж 20% вапна використовується для охорони навколишнього середовища.

Вапно – оксид кальцію – СаО

Будівельне вапно (СаО) – це продукт, який отримують шляхом випалу нижче температури спікання карбонатних гірських порід – вапняка, крейди, доломіта тощо.

Вапно, залежно від умов тверднення, поділяють на повітряне, що в змішаному водою стані твердне та зберігає набрану міцність у виробах і матеріалах у повітряно-сухих умовах, та на гідравлічне, що зберігає такі властивості як на повітрі, так і у воді.

Повітряне вапно, залежно від вмісту в ньому оксидів кальцію і магнію поділяють на кальцієвемагнезіальне і доломітове. Повітряне вапно буває негашене та гідратне (гашене).

За фракційним складом вапно поділяють на грудкове, подрібнене (з розмірами кусків не більше 20 мм) та порошкоподібне.

Порошкоподібне вапно, що отримують шляхом помелу або гідратації грудкового вапна, поділяють на вапно з добавками і вапно без добавок.

Залежно від складу та якості повітряне вапно поділяють на сорти:

  • Вапно негашене без добавок – І, ІІ та ІІІ сорт
  • Вапно негашене порошкоподібне з добавками – І та ІІ сорт
  • Вапно гідратне (гашене) з добавками і без добавок – І та ІІ сорт

ТОВ «НОКС» виготовляє повітряне кальцієве вапно без добавок (негашене та гідратне), яке відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-90:2011, які вказані у нижченаведеній таблиці.

Назва показника

Значення показника, % за масою

Негашене кальцієве вапно, сортів

Гідратне кальцієве вапно, сортів

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

Активні СаО+МgО, не менше

90

80

70

67

60

Активний МgО, не більше

5

5

5

СО2, не більше

3

5

7

3

5

Непогашені зерна, не більше

7

11

14

Вапнування ставів

Важливим способом для підвищення рибопродуктивності ставків є вапнування. Крім зниження кислотності води та знищення закисних  сполук заліза, вапно сприяє розвитку корисних  бактерій і переходу нерозчинних  фосфорних, калійних, кремнієвих та інших сполук в легкозасвоювані, розчинні, покращує структуру грунту, ліквідує отруйну дію сполук натрію і магнію.

Солі кальцію, що містяться в вапні потрібні для побудови тканин рослин і тварин. Нарешті, негашене вапно (СаО), яке називають ще паленим вапном, служить гарним дезінфікуючим засобом. Його використовують при боротьбі з дрібною бур’янистою рибою і різними інфекційнимиі інвазійними захворюваннями риб. Звідси ясно, що вапно застосовується в ставках для самих різних цілей і в кінцевому рахунку призводить до підвищення рибопродуктивності.

В залежності від того, яку основну мету переслідують при вапнуванні, вапно вносять у вигляді негашеного вапна (СаО), гашеного вапна (Са(ОН)2) або меленого вапняку (СаС03). Наприклад, для дезінфекції ставків або для боротьби з дрібною і хижою рибою краще застосовувати негашене вапно; для поліпшення якості грунту або при нестачі кальцію в ставках однаково добрі результати дають всі три види вапна. Іноді для цих цілей використовують і так званий  дефекаціонний бруд, що є відходом цукрових заводів. Цей бруд містить у своєму складі головним чином вапно і воду, а також дуже невелику кількість органічних речовин і фосфорної кислоти.

Кількість внесеного вапна залежить від цілей вапнування, стану ставів, характеру грунту і т. д. Зразкові норми внесення вапна для різних цілей наведено в таблиці.

МЕТА ВАПНУВАННЯ

НЕГАШЕНЕ ВАПНО-т/га

ГАШЕНЕ ВАПНО-т/га

Систематичне щорічне вапнування

2,0-2,5

3-4

Дезінфекція при захворюваннях краснухой,дактілогірозом, гіродактілезом.

1-2,5

Боротьба з дрібною і хижою рибою

1,5-2,5

Поліпшення якості ставкового грунту

1-2

2-4

Підвищення вмісту кальцію в ставку

1-1,5

Загальна дезінфекція зимувальних ставків

2,5-3

Ліквідація масових захворювань риби

2,5-3

двічі на рік

Рибоводні ставки, зазвичай, вапнують восени, після спуску, або навесні, до залиття. Якщо навесні ставки вапнують негашеним вапном, то це роблять за 2-3 тижні до їх залиття, щоб вапно повністю погасилося  до моменту посадки риби. Негашене вапно і розмелений вапняк вносять безпосередньо перед залиттям  ставків. У деяких випадках вапнують і по воді, причому вносять як дрібномолоте вапно, так і вапняне молоко. Дуже велике значення має ступінь подрібнення вапна: чим дрібніше воно розмолоте, тим краще його дія.

В осушені ставки вапно вносять вручну, розкидаючи його по дну рівним шаром, або за допомогою спеціальних пристосувань на ручній і кінній тязі; по воді – за допомогою пристроїв, що встановлюються на човнах або буксируються ними.